Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları;

Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Kareks Oto Tamir Bakım Onarım Dış Tic. Ltd. Şti. ( Kareks Oto )‘ye aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere uygulama kapsamındaki her türlü unsurun Kareks Oto’nun yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve/veya yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Siteye ait sayfaların yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

Bu sitedeki bağlantılar kullanıcıları başka sitelere götürebilir. Kareks Oto, bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez. Kareks Oto bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan / doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Kareks Oto, bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu uygulamadan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan / bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş / doğabilecek zararlardan Kareks Oto kesinlikle sorumlu değildir.

İnternet aracılığıyla Kareks Oto’ya ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb. dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku mevzuatından doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri Kareks Oto’ ya geçecektir.

Siteye giriş yapıp randevu al sayfasında isim, soyisim, e-posta ve telefon bilgilerinizi paylaşarak bibakim.com.tr sitesine üye olmayı kabul etmiş olursunuz. Kullanıcı sonrasında üyelik iptali hakkına sahiptir.

18 yaşından küçüklerin, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Kareks Oto sorumlu değildir.

Bu sitede, iş bu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Kareks Oto’nun doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

Sitenin yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

Hızlı Fiyat Teklifi Al
HIZLI FİYAT TEKLİFİ AL