Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bibakım Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE-1

Taraflar

Satıcı Bilgileri:

Ünvanı: Kareks Oto Tamir Bakım Onarım Dış.Tic.Ltd.Şti.

Adresi:  Mehmet Akif Mah. Melikşah Sok. Bekir Akyol Apt. No:21/1 Ümraniye İstanbul

Vergi Dairesi /No: Alemdağ VD / 524 131 1807

MERSİS No: 0524131180700001

Telefon: 0850 308 30 30

E-Posta: info@bibakim.com.tr

Alıcı Bilgileri: 

Adı/Soyadı veya Ünvanı:

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi /No:

Adresi: 

Telefon:

MADDE-2 

Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu yerinde araç bakım hizmetleri (“Hizmetler”) Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") şirketimiz Kareks Oto Tamir Bakım Onarım Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin   ( “Bibakım" veya “Satıcı”) web sitesi olan www.bibakim.com.tr sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan Bibakım’a üyeler ("Alıcı") tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Bibakım’ın sahip olduğu hizmetlerin bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Alıcı tarafından araç bakım hizmetlerinin kullanılmasını sağlamak  ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla mesafeli olarak akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de, Bibakım ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Şirket tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-3

Sözleşme Konusu Hizmetler

İşbu sözleşme konusu Hizmetler Şirket tarafından araç bakım hizmetlerinin Üyeler tarafından kullanılmasını sağlayan hizmetlerdir.

MADDE-4 

Genel Hizmet Şartları

Sitenin hak sahibi ve site üzerinde tasarruf yetkisi Bibakım’a aittir. Bibakım site üzerinde dileği zaman dileği şekilde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı siteye erişmekle ve siteyi kullanmakla kullanım koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Bibakım internet sitenin kullanımına geçici yada sürekli son verme, kişisel sayfayı kapatma, kullanıcı yada üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri üye ve kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma, verilerini sistemden silme, herhangi bir resmi makamdan üye ve kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da bilgi talebi gelmesi  durumunda her türlü bilgiyi araştırma, açıklama, kullanıcı ve üyenin sitenin sisteminin de çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik saldırı yaptığını tespit halinde üye ve kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

Bibakım internet sitesinin virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma amaçlı gereken tedbirleri almış olmakla birlikte, kullanıcı kendi güvenliğini amacıyla virüs koruma sistemini sağlamakla yükümlü olup ve oluşabilecek hata ve zararlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 

İnternet sitesinin başkaca sitelere yönlendirilmek üzere link vermesi durumunda ilgili internet sitesini kullanım koşularına uygun davranmak kullanıcının sorumluluğundadır. İnternet sitesindeki kullanım koşulları sadece Bibakım internet sitesini kapsamaktadır. Bibakım kullanım koşullarına uygunluğunu denetlememekte olup bu husustaki tüm sorumluluk üyeye aittir. 

Kullanıcı kişisel bilgilerini paylaşmadan internet sitesini ziyaret edebilmekle birlikte siteye erişim sağlandığında erişmek için kullanıcının iletişim verileri ve erişime dair analiz yapmayı sağlayacak bilgiler üretilip kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir, kişisel olmayan ziyaret sayısı, sitede geçirilen süre, görüntülenen sayfalar gibi veriler otomatik olarak hesaplanabilir ve sitesinin içeriğini geliştirmek amacıyla bu veriler kullanabilir ve paylaşılabilir. Bu hallerde iletişim bilgileri veya kullanım verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımına kullanıcı peşinen kabul etmiş olup işlemler kişisel verilerin korunması yasası kapsamında gerçekleştirilecektir.

İnternet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ya da üçüncü kişilerden alınan veya çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı sonucu elde edilen kişisel verileriniz gizlilik politikası kapsamında korunmaktadır. 

Alıcı, Bibakım üzerinden satın aldığı hizmet/ürün ücretlerini yine Bibakım mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden kredi kartı ile öder. Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ilgili hizmet veya ürün bedelini Bibakım’a ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü Bibakım’a iade etmesi; Alıcı’nın hizmet satın alması durumunda ise hizmet ifa edilmiş ise bedelini Bibakım tarafından uygun görülecek başka bir ödeme yöntemi ile ödemesi zorunludur.

Sözleşme konusu ürüne veya hizmete ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün ya da satın alınan hizmete konu aracın teslim alınacağı/edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı ’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Bibakım’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Bibakım, işbu sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan hizmetlerin ifa süresi hakkında bir garanti vermemektedir.

Bibakım, rezervasyon tarihi ve saatini değiştirme haklını saklı tutar.

MADDE-5

Sözleşme Genel Hükümleri

Bibakım, kendisine bildirilmiş içeriğe uygun olarak satın alınan “Hizmet”’in veya “Ürün” ün “Alıcı”’ya sunulmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu Hizmet ’in veya Ürün’ün temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Bibakım tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Alıcı ve Bibakım işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-6

Ücretler ve Ödeme

Yapılacak işlemler ve ücretler ile ilgili uygulamada verilen ücretler son fiyatlardır.

Ödemeler, Bibakım üzerinden Paytr’nin sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla gerçekleştirilecektir.

MADDE-7

İptal ve İade Koşulları

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının Bibakım’ın Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Alıcı, hizmeti almadan önce Bibakım’ın Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, Bibakım’ın Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve Bibakım’ın geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da Web Sitesi’nde ve mobil uygulamasında ilan edilecektir. Bunların yanı sıra tarifelerdeki hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller lokasyon, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca Bibakım tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 

MADDE-8

Alıcı’nın Bilgilendirilmesi

Alıcı, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme metni ile Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, Bibakım’ın iletişim bilgileri, hizmet ücretinin hesaplanması, cayma hakkının kullanım esası, şartı, süresi ve usulü, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve e-posta bilgisi, cayma hakkından faydalanılamayacak haller, cayma hakkının kaybedileceği haller, uyuşmazlık halinde başvuruların Tüketici Mahkemesi, İl Tüketici Hakem Heyeti veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacağı hususlarında tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-9

Cayma Hakkı’nın Kullanımı

Şirketimiz mevcut koşullarda belirlediği ödeme sistemleri; online ödeme ve Hizmet sonrası ödeme şeklinde gerçekleşmekte olup;

Paket sistemi: Üye, Şirket tarafından belirlenen hizmet bedelini online ödeme sistemi ile ödeyerek hizmet akımı sağlar.

Hizmet sonrası ödeme: Üye, hizmeti alması sonrasında sanal pos ödeme sistemi ile ödemesini gerçekleştirir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesi’nin (ğ) bendi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” istisna kapsamında tutulmuştur. Web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen araç bakım hizmeti alındığı anda elektronik ortamda ifa edilmiş sayılacağından, Üye Kullanım Sonrası Ödeme Sisteminde cayma hakkını kullanamayacaktır.

Cayma hakkının kullanılması için tüketicinin 14 (on dört) günlük süre içerisinde Şirket’e telefonla, e-postayla veya yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

Alıcı, almak istediği hizmet için randevu iptal ve değişikliği hakkını randevu saatinden 24 saat öncesine kadar saklı tutar. Hizmet alım randevusunun belirtilen süreden sonra iptal edilmesi durumunda Bibakım , Alıcı’nın yaptığı hizmet bedeli ödemesinin 20% kadarını işlem bedeli olarak iade etmeme hakkını saklı tutacaktır.

MADDE-10

Fikri Mülkiyet Hakları

Hizmetleri kullanımınız size Bibakım’ın ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Bibakım’ın önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda Üye’den tahsil edilen zararlar karşılığında Taşıt’ın ve/veya zarara konu parçasının mülkiyetinin Kullanıcı’ya/Şüpheli’ye geçmesi söz konusu değildir.

Her halde Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde bulunan her türlü veritabanı, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kendisi, kodları ve işbu maddede belirtilen hususların kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen veya başkaca şekilde kullanımı, çoğaltılması, değişiklik yapılması, harici bir saklama alanına yüklenmesi, dağıtımı, tekrar yayınlanması, uyarlanması, ilgili fiillerin teşviki ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne nam altında olursa olsun bu fiillerin sonucunu doğuracak hareketlerde bulunulması kat’i surette yasaklanmış olup Alıcı işbu fiillerinden kaynaklanan her türlü zararından sorumludur.

MADDE-11

Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Mesafeli Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle doğacak zararlardan yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep kapsamına, doğal afet (deprem, yangın, sel, su baskını, fırtına, hortum şiddetli soğuk, toprak kayması, çığ, volkan patlaması vs.), isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi ve mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar (her türlü siber saldırı; kötü amaçlı yazılım, DDoS, DoS, SQL injection vs.) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket'in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar girmektedir.

MADDE-12

Uyuşmazlık Çözümü ve Mahkemelere Başvuru

Üye’nin, sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için görevli ve yetkili mahkemelere /Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı saklıdır. 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında istanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.   

 

Hızlı Fiyat Teklifi Al
HIZLI FİYAT TEKLİFİ AL